Wat zijn de persoonskaarten?: (Terry van Erp)

Terry van Erp

Welke afkortingen staan er op persoonskaarten: Genealogie van Erp

Wat zijn persoonskaarten?

De persoonskaarten zijn opgemaakt ten behoeve van de Bevolkingsadministratie van elke inwoner van Nederland. Vanaf 1 januari 1850 is in alle gemeenten in Nederland op gelijke wijze de bevolking geadministreerd conform een daartoe genomen Koninklijk Besluit van 22 december 1849.
Iedereen in Nederland staat sinds die tijd geregistreerd in het Bevolkingsregister met: naam, geboortedatum, woonadres, plaats in het gezinsverband en eventueel beroep, godsdienst, verhuizingen of overlijdensdatum. Als iemand verhuisde werd hij ook in de nieuwe woonplaats ingeschreven in het Bevolkingsregister en werd bij de inschrijving in de oude woonplaats aangetekend naar welke plaats hij of zij was verhuisd.

Tot het einde van de 18e eeuw is in Nederland de registratie gevoerd in vastbladige registers, daarna is gewerkt met kaartsystemen tot 1991 / 1994. In de periode 1893-1939 zijn de gegevens per gezin vastgelegd op één kaart. Deze kaarten worden gezinskaarten en ook wel gezinsbladen genoemd.

Van 1939 tot 1991 / 1994 werd voor iedere persoon één kaart gebruikt.
Deze kaarten staan bekend als de persoonskaarten en worden vaak aangeduid als PK in overige akten en documenten.

Na 1990 is elke gemeente in Nederland overgestapt op een geautomatiseerd systeem: het GBS, (Gemeentelijk Bevolkingsadministratie Systeem) en per 1 oktober 1994 is men overgegaan op het landelijke systeem GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens)


Wat betekent de vakindeling op de Persoonskaarten?

De persoonskaart is ingedeeld in 35 (niet helemaal logisch) genummerde vakken:

 • Vak 1: verwijzing naar geboorteakte burgerlijke stand
 • Vak 1-2: gegevens overlijden en verwijzing naar overlijdensakte burgerlijke stand. Gegevens over slachtoffers van de concentratiekampen zijn met de hand bijgeschreven.
 • Vak 2: verhouding van de kaarthouder tot het gezinshoofd, bijvoorbeeld vrouw, man, moeder.
 • Vak 3a: familienaam
 • Vak 3b: voornamen
 • Vak 4: geboortedatum en geboorteplaats
 • Vak 5: nationaliteit
 • Vak 6: godsdienst (dit vak is onleesbaar gemaakt)
 • Vak 7: beroep
 • Vak 8: namen en geboortedata van vader en moeder van de kaarthouder
 • Vak 9 / 10: naam van echtgeno(o)te (n)
 • Vak 11 / 12: geboortedatum en geboorteplaats van de echtgeno(o)te(n)
 • Vak 13: datum en plaats waar het huwelijk is gesloten
 • Vak 14 / 15 / 16: datum en plaats waar het huwelijk is ontbonden, door overlijden (aangegeven met letter O) of door echtscheiding (aangegeven door letter S).
 • Vak 17: datum waarop en plaats waar naar kaarthouder is vertrokken
 • Vak 18 / 19 / 20: ontbreken om ons niet bekende reden
 • Vak 21 / 22: datum van registratie van verhuizingen en woonadressen
 • Vak 23 / 24 / 25: bijzondere vermeldingen (deze vakken zijn onleesbaar gemaakt)
 • Vak 26: achterzijde kaart bevat gegevens over kinderen, die werden gewoonlijk alleen op de kaart van het gezinshoofd, in principe de vader, ingevuld
 • Vak 27: datum waarop kind van kaart is afgeschreven door A: vertrek, O: overlijden, H: huwelijk
 • Vak 28 / 29: familienaam en voornamen kinderen
 • Vak 30 / 31: geboorteplaats en geboortedata kinderen
 • Vak 32: relatie van het kind tot het gezinshoofd, bijvoorbeeld: z=zoon, d=dochter, sz=stiefzoon
 • Vak 33 / 34: aantekeningen
 • Vak 35: bijzondere vermeldingen

Voorzijde:

Voorbeeld voorzijde uit de Bevolkingsboekhouding
Voorbeeld voorzijde uit de Bevolkingsboekhouding van 1936. - Bron: Delpher.nl


Achterzijde:

Voorbeeld achterzijde uit de Bevolkingsboekhouding
Voorbeeld achterzijde uit de Bevolkingsboekhouding van 1936. - Bron: Delpher.nl


Aanvraag uittreksel persoonskaart of persoonslijst

Vanaf twee jaar na een overlijden kunt u een uittreksel van persoonskaarten (overlijden in de periode 1939 tot 1 oktober 1994) of persoonslijsten (overlijden na 1 oktober 1994) met de persoonsgegevens van overleden inwoners van Nederland aanvragen bij het CGB, het Centrum voor Familiegeschiedenis. Vanwege de privacygevoeligheid mogen niet alle gegevens worden verstrekt. Zo ontbreekt bijvoorbeeld informatie over kerkelijke gezindte, informatie over de reden van eventueel verlies van de Nederlandse nationaliteit en de adresgegevens wanneer het overlijden minder dan twintig jaar geleden is. Personalia van de hoofdpersoon, de namen van de ouders (vaak met hun geboorteplaatsen en -data) en gegevens over huwelijk(en), partner(s) en kinderen worden wel verstrekt. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

Aanvraag: CBG

N.B. In een heel enkel geval blijkt er geen persoonskaart of persoonslijst van een persoon aanwezig te zijn bij het CBG. U zou zich dan kunnen richten tot de gemeente waar de desbetreffende persoon is overleden.

Bureau Vestigingsregister

Gemeente Den Haag beheert op het Bureau Vestigingsregister de persoonskaarten van tussen 1939 en 1 oktober 1994 geëmigreerde personen, die zich (nog) niet opnieuw in Nederland hebben gevestigd, en van in concentratiekampen omgekomen Nederlanders. Ook deze persoonskaarten zijn pas beschikbaar nadat de desbetreffende persoon is overleden. In veel gevallen is van emigranten niet aantoonbaar, bijvoorbeeld aan de hand van een overlijdenskaart of overlijdensadvertentie, dat zij daadwerkelijk zijn overleden. Toch blijkt het Bureau Vestigingsregister vaak ‘coulant’ te handelen en kunt u altijd proberen om een uittreksel aan te vragen voor genealogische doeleinden.

Bij uw aanvraag dient u een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen! De informatie die wordt verstrekt betreft alleen de gegevens die in Nederland zijn verzameld. Ook aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

Aanvraag: Bureau Vestigingsregister

N.B. Tegenwoordig blijkt het CBG, het Centrum voor Familiegeschiedenis, gegevens van overledenen uit het Register Niet-Ingezetenen te krijgen. Dat houdt in dat als er nu een Nederlander in het buitenland overlijdt, de persoonslijst te zijner tijd bij het CBG te vinden is; ook als ze al jaren in het buitenland wonen. Zolang de overledene maar bij leven een band met de Nederlandse Overheid had en niet een andere nationaliteit heeft aangenomen.


Hier vindt u de meest gangbare afkortingen die op persoonskaarten kunnen voorkomen. De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de vakken op de persoonskaart.A ander huwelijk (14-15-16)
A administratief afgevoerd bij vertrek (27)
AA aangewezen ambtenaar (1)
a/d L aan de Lek
a/d R aan den Rijn
a/d IJ aan den IJssel
ag aanvulling goedgekeurd
a2g twee aanvullingen goedgekeurd
a/Z aan Zee
Afg Afghanistan
Ah Arnhem
Alg Algerije
Ap Apeldoorn
Arg Argentinië
Asd Amsterdam
Aus Australië
Bd Breda
Be België
Bol Bolivia
's Bosch 's-Hertogenbosch
Bra Brazilië
BRD Bondsrepubliek Duitsland
Bul Bulgarije
ca cum annexis, met bijbehorende plaatsen (bij samengestelde gemeentenamen)
Can Canada
Chin China
Col Colombia
d dochter (32)
D Drenthe
Dagt dagtekening, datum van registratie
dg doorhaling goedgekeurd
d2g twee doorhalingen goedgekeurd
DDR Duitse Democratische Republiek
Den Denemarken
Dl Duitsland
Dordt Dordrecht
Ehv Eindhoven
Esd Enschede
Eth Ethiopië
 

F Friesland
Fin Finland
Fr Frankrijk
GB Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
gem gemeente
gew gewijzigd
Gezinsv. gezinsverhouding, verhouding ten opzichte van het gezinshoofd (2)
Gld Gelderland
Gr Groningen (provincie)
Gri Griekenland
Gron Groningen (stad)
Guat Guatemala
Gv 's-Gravenhage
h hoofd of zelfstandige bij de uitoefening van een beroep of functie (7)
H huwelijk (27)
Hlm Haarlem
Hon Hongarije
Hond Honduras
Hvs Hilversum
Ier Ierland
Indon Indonesië
Isr Israël
It Italië
Jap Japan
Jem Jemen
JS Joegoslavië
 

Kon Kongo
Kor Korea
L Limburg
a/d L aan de Lek
Ledn Leiden
Lib Liberia
Lux Luxemburg
Malei Maleisië
Mar Marokko
Mex Mexico
Mon Monaco
Mt Maastricht
N nietigverklaring (14-15-16)
NA Nederlandse Antillen
NB Noord-Brabant
Ned Nederlandse (5)
NH Noord-Holland
Nic Nicaragua
Nmg Nijmegen
No Noorwegen
NZ Nieuw-Zeeland
o ondergeschikte bij de uitoefening van een beroep of functie (7)
O overlijden (27)
O Overijssel
ond onderdeel van de gemeente (4)
Oos Oostenrijk
 
Pak Pakistan
Pan Panama
Par Paraguay
PB persoonsbewijs
Pol Polen
Por Portugal
a/d R aan den Rijn
Rhod Rhodesië
Roem Roemenië
Rt Rotterdam
S scheiding (14-15-16)
SaA Saoedi-Arabië
SAR Syrië, Syrisch-Arabische Republiek
sd stiefdochter (32)
Sen Senegal
Sing Singapore
Soe Soedan
Som Somalië
Sp Spanje
St Sint
Sur Suriname
sz stiefzoon (32)
Tan Tanzania
Tb Tilburg
Thai Thailand
Tsjs Tsjechoslowakije
Tun Tunesië
Tur Turkije
 
U Utrecht (provincie)
Ur Uruguay
USSR Unie van Socialistische Sowjet Republieken, Sowjet Unie
Ut Utrecht (stad)
V verwijzingskaart (21-22)
VAR Verenigde Arabische Republiek
Vat Vaticaanstad
Ven Venezuela
Verh. gezinsh. verhouding tot het gezinshoofd
Viet Vietnam
VOW vertrokken onbekend waarheen
Vr vreemde (5)
VSA Verenigde Staten van Amerika
Wet 92 Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap van 1892
wg wijziging goedgekeurd, doorhaling inbegrepen
w2g twee wijzigingen goedgekeurd
a/d IJ aan den IJssel
IJs IJsland
z zoon (32)
Z Zeeland
a/Z aan Zee
ZAf Zuid-Afrika
Zam Zambia
ZH Zuid-Holland
Zst Zaanstad
Zwed Zweden
Zwit Zwit Zwitserland  
 
css template ad